Series: سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

صندوق درامد ثابت نوع دوم چیست
سرمایه‌گذاری

معرفی صندوق‌های درآمد ثابت نوع دوم

مقاله شماره 18 از 19 در سری مقالات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزار مناسبی برای سرمایه‌گذاری به روش غیرمستقیم هستند. صندوق‌های درآمد ثابت برخلاف صندوق‌های سهامی، بیشتر داریی خود را در اوراق با درآمد ثابت

مطالعه ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری

فراصندوق یا FOF چیست؟ معرفی فراصندوق‌های ایرانی

مقاله شماره 19 از 19 در سری مقالات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

تنوع‌بخشی از اصول اولیه سرمایه‌گذاری است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تیم‌های مجرب و حرفه‌ای، صندوقی از سهام، اوراق درآمد ثابت و… تشکیل می‌دهند. با

مطالعه ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری

ورشکستگی و انحلال صندوق های سرمایه‌گذاری | آیا صندوق های سرمایه‌گذاری ورشکسته می‌شوند؟

مقاله شماره 17 از 19 در سری مقالات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

سرمایه‌گذاری در بورس به واسطه صندوق های سرمایه‌گذاری یکی از محبوب‌ترین روش های سرمایه‌گذاری نوین است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی با هدف جمع‌آوری سرمایه‌های خرد

مطالعه ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری

صندوق اختصاصی بازارگردانی چیست؟ این صندوق ها چه ویژگی هایی دارند؟

مقاله شماره 15 از 19 در سری مقالات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

سرمایه‌گذاری از طریق صندوق ها یکی از راه های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری در صندوق ها رایج ترین راه برای آن دسته از افرادی است

مطالعه ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه چیست؟ صندوق های جسورانه چه ویژگی هایی دارند؟

مقاله شماره 14 از 19 در سری مقالات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

 سرمایه‌گذاری از طریق صندوق ها یکی از راه های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری در صندوق ها رایج ترین راه برای آن دسته از افرادی است

مطالعه ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری شاخصی چیست؟ چطور در این صندوق ها سرمایه‌گذاری کنیم؟

مقاله شماره 12 از 19 در سری مقالات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

 سرمایه‌گذاری از طریق صندوق ها یکی از راه های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری در صندوق ها رایج ترین راه برای آن دسته از افرادی است

مطالعه ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

مقاله شماره 13 از 19 در سری مقالات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

سرمایه‌گذاری از طریق صندوق ها یکی از راه های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری در صندوق ها رایج ترین راه برای آن دسته از افرادی است

مطالعه ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان چیست؟ چه مزایایی دارد؟

مقاله شماره 10 از 19 در سری مقالات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

سرمایه‌گذاری از طریق صندوق ها یکی از راه های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری در صندوق ها رایج ترین راه برای آن دسته از افرادی است

مطالعه ادامه مطلب